Xuồng được thiết kế tuyến hình dạng phao kín, đảm bảo tính ổn định khi chạy ở tốc độ cao, diện tích mặt boong rộng phù hợp với chức năng chuyên chở của xuồng. Xuồng có thể chở được 1,35 tấn hàng hóa, dụng cụ và trang thiết bị.

Ø Kích thước cơ bản của xuồng:

- Chiều dài thiết kế                       Ltk      = 8,02    m

- Chiều rộng thiết kế                     Btk     = 2,66    m

- Chiều cao mạn                           D       = 0,82    m

- Khối lượng hàng                         P       = 1,35    tấn

- Thuyền viên                               ntv      =   04     người