Album

1. Bàn giao tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng

2. Người thuyền trưởng đưa con tàu Z189 vươn xa

3. Tầm nhìn 4.0 của những con tàu mang thương hiệu Việt...

4. Sea Trials MATV 2300

5. Du thuyền Indochine

6. Tàu Phú Quốc Express

7. Nhà máy Z189 tham gia cuộc thi Tuyên truyền viên trẻ TCCNQP 2014