Cập nhật: 10/09/2023 05:04:10

Bàn giao kết cấu sàn nâng Ấn Độ

Ngày 27/8/2023, Công ty Đóng tàu 189 phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Thương Mại và Tiếp Vận Bảo Tín tiến hành vận chuyển và bàn giao kết cấu sàn nâng SYNCROLIFT AS xuất khẩu sang Ấn Độ.

Kết cấu sàn nâng được gia công theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Đóng tàu 189 và Công ty Syncrolift As/ Nauy. Theo thiết kế, kết cấu sàn nâng được chia thành 02 phần, phần cấu kiện thứ nhất có kích thước: 67,5m x 32,8m x 3,11m, nặng 950 tấn; phần cấu kiện thứ 2 có kích thước: 63,2m x 32,8m x 3,11m, nặng 923 tấn.

Ngày 24/8/2023, Công ty Đóng tàu 189 phối hợp với Công ty TNHH MTV Thương mại và Tiếp Vận Bảo Tín tiến hành vận chuyển cấu kiện thứ nhất lên tàu Run Zhou 6. Ngày 25/8/2023, tiến hành vận chuyển cấu kiện thứ 2 lên tàu.

Quá trình di chuyển 02 cấu kiện của sàn nâng lên tàu Run Zhou 6

Đến ngày 27/8/2023, tàu Run Zhou 6 rời cầu cảng Công ty Đóng tàu 189 để bắt đầu hành trình vận chuyển kết cấu sàn nâng đến cảng Cochi (Ấn Độ), tại đây, kết cấu sàn nâng sẽ được Công ty Đóng tàu 189 tiến hành lắp đặt tại khu vực cầu cảng của Nhà máy Cochi.