Cập nhật: 28/01/2021 04:20:37

Lễ khởi công Ca nô vỏ hợp kim nhôm ký hiệu thiết kế X1103

Ngày 28/01/2021, Công ty Đóng tàu 189 và Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc đã tổ chức Lễ khởi công Ca nô vỏ hợp kim nhôm ký hiệu thiết kế X1103.

Cano được thiết kế đồng bộ theo yêu cầu của quy chuẩn Việt Nam, có thiết kế, trang bị hiện đại đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc. Ca nô được thiết kế phục vụ đưa đón cán bộ làm công tác quản lý kiểm tra. Đảm bảo an toàn, an ninh hàng hảng. Tham gia phục vụ và hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Thông số kỹ thuật:

Chiều dài: 9,29m

Chiều rộng: 3,02m

Chiều cao mạn: 1,49m

Số thuyền viên: 03 người

Số hành khách: 12 người

Một số hình ảnh của Lễ khởi công:

(Văn Dũng - KTCN)